0 216 365 75 40
 
 
 

 

Bildirilerin toplantı web sitesi (www.farmmed2017.org) üzerinden 01.04.2017 tarihine kadar online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemine kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Format Microsoft Office Word olmalıdır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiriler sözlü bildiri ya da poster bildiri şeklinde sunulabilecektir. Kongremize gönderilen bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu ve Kongre Düzenleme Komitesi tarafından değerlendirilecek ve hangi bildirinin sözlü veya poster olarak sunulacağına karar verilecektir. Bildiri özetleri yazım kuralları aşağıda belirtilmiştir.

  • Özetler Türkçe olarak yazılmalı ve online bildiri özet sistemi ile gönderilmelidir.

  • Özetin tamamı Times New Roman karakterler ile ve 1 satır aralıkla yazılmalıdır.

  • Özet başlığını oluşturan kelimelerin sadece ilk harfi büyük, 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır.) Metin içeriği 11 punto ile yazılmalıdır.

  • İsimler ve adresler, ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

  • İsimler, adresler, anahtar kelimeler ve kaynaklar 10 punto yazılmalıdır. Sunum yapacak olan yazarın isminin altı çizilmelidir.

  • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

  • Başlık adı, yazar/lar, adres/ler, anahtar kelime/ler ve kaynak/lar hariç 250 kelimeyi geçmemelidir.

  • Posterler 90 cm (boyu) x 60 cm (eni) olacak şekilde hazırlanmalıdır.

  • Sözlü sunum yapacak katılımcılara, soru-cevap kısmı dahil toplam 15 dakikalık bir süre tanınacaktır.

 

 
 
Sponsorluk Dosyası

 

Sponsorluk dosyamızı aşağıdaki bağlantıdan bildisayarınıza PDF formatında indirebilirsiniz.

 

 

Hakkımızda

 

Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler konusu ülkemizin gündemine son 15 yılda yerleşmiş ve çeşitli platformlarda tartışılmaya başlanmıştır. 2012 yılında Ürgüp'te ilk kez ''Bitkisel 2012'' başlığı ile bilimsel platforma taşıdığımız ve sektörün tüm paydaşlarını buluşturduğumuz kongre serimizin üçüncüsü 28 Nisan-1 Mayıs 2017 tarihleri arasında Acapulco Hotel Girne-Kıbrıs’ta Ankara ve Trabzon Eczacı Odaları iş birliği ile gerçekleştirilecektir. En son 2014 Kasım ayında Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz ve 800'den fazla eczacının katılım sağladığı ''Farmmed 2014'' toplantımıza gösterilen ilgi ve toplantının tekrarı konusunda tarafımıza yapılan istekler, bizlere 2017 kongresinin gerçekleştirilmesi için önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur.

 

Twitter